رد کردن لینک ها

elvator

  • حمل مواد به صورت عمودی
  • مکانیزم و اپراتوری ساده
  • جابجایی کانی های ریز
  • تسخیرفضای کم

الواتورها عموما به منظور انتقال کانی در ارتفاعات مختلف جایگزین نوارنقاله می شوند. الواتور با استفاده از اتاقک عمودی و قاشق حمل مواد که به راحتی قابل تعویض می باشند اپراتوری و نگهداری را بسیار آسان کرده اند. در کاخانه های بسته (داخل سوله) که محدودیت فضا باشد، الواتورها به راحتی مواد را از زیر یک دستگاه به بالای دستگاه دیگر انتقال می دهند.

الواتور

الواتورها عموما به منظور انتقال کانی در ارتفاعات مختلف جایگزین نوارنقاله می شوند. الواتور با استفاده از اتاقک عمودی و قاشق حمل مواد که به راحتی قابل تعویض می باشند اپراتوری و نگهداری را بسیار آسان کرده اند. در کاخانه های بسته (داخل سوله) که محدودیت فضا باشد، الواتورها به راحتی مواد را از زیر یک دستگاه به بالای دستگاه دیگر انتقال می دهند.

امتیازات و مزایای الواتور

  • حمل مواد به صورت عمودی
  • مکانیزم و اپراتوری ساده
  • جابجایی کانی های ریز
  • تسخیرفضای کم

ویدیویی از معرفی محصول

Copyright by: CDM Systems

بازگشت به بالای صفحه